Škoda Trainee -ohjelma

Liiketoimintatilanne

Škoda on maailman vanhimpia autovalmistajia. Suomessa Škoda on ollut neljän myydyimmän automerkin joukossa vuodesta 2008. Škodan markkinaosuus on 2000-luvulla lähes viisinkertaistunut ollen nyt yli 10 %.

Vahvan kasvun ja kehityksen takia Škoda -jälleenmyyjillä on tarve palkata lisää ammattitaitoista henkilökuntaa palvelemaan asiakkaita laajan ja nopeasti kehittyvän malliston parissa. Jatkuvasti digitalisoituva ympäristö tarjoaa monimuotoisia mahdollisuuksia palvella jokaista asiakasta uudella henkilökohtaisella tavalla.

Asiakas

Helkama-Auto Oy ja Škoda jälleenmyyjäverkosto

Mitä teimme

Konsultointi, valmennukset ja tutkimukset

Yhteinen toteutusmalli

Vastataksemme verkoston henkilöstötarpeeseen, päätettiin yhdessä Helkama-Auton, Škoda-jälleenmyyjäverkoston, Promiran ja Kainuun Ammattiopiston kanssa toteuttaa ensimmäinen Škoda Myyjätrainee -ohjelma vuonna 2018. Tässä ohjelmassa osallistujat sertifioituivat eksklusiivisiksi Škoda-myyjiksi ja suorittivat ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksella.

Promiran vetämänä käynnistettiin rekrytointikokonaisuus, jossa ohjattiin ohjelmaan hakeneet henkilöt jälleenmyyjien lopulliseen valintaan sekä valmennettiin lähiesimiehet niin valintaprosessiin kuin työssäoppimisen tukemiseen. Valtakunnalliseen rekrytointikampanjaan tuli yli 300 hakemusta. Hakijaprofiilit pohdittiin tarkasti etukäteen jälleenmyyjäkohtaisesti nojautuen ymmärrykseen niin Škodan brändistä kuin toimialalla tapahtuvista muutoksista muun muassa asiakaskohtaamisissa ja teknologioiden kehittymisessä. Myyjätrainee-ohjelmaa vietiin suunnitellusti eteenpäin ja sitä seurattiin tarkasti ohjausryhmän toimesta. Osallistujien kehittymisen painopiste oli koko ajan työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa oman lähiesihenkilön tukemana. Osaamisen kehittymistä täydennettiin lähiopetuspäivällä sekä verkko-oppimisella.

Onnistunut lopputulos

Myyjätrainee-ohjelma on sittemmin laajentunut kattamaan myös Mekaanikkotrainee- ja Autokorimekaanikkotrainee-ohjelmat. Kaikkiaan yhdeksään alkaneeseen traineeryhmään on hakenut n. 3000 henkilöä ja tähän asti ohjelma on työllistänyt noin sata uutta Škoda-työntekijää. Pitkäkestoinen työssäoppimista, lähikoulutusta ja verkko-opiskelua sisältänyt koulutusohjelma on saanut kiitosta kaikilta osapuolilta.
”Škoda Trainee -ohjelma on ollut onnistunut kokonaisuus, jonka kautta olemme saaneet lisää potentiaalisia tekijöitä jälleenmyyntiverkostoomme, ja koulutettua heistä osaavia ammattilaisia tiimeihimme. Myös jälleenmyyjämme ovat ohjelmaan erittäin tyytyväisiä. Škoda Trainee -ohjelmista on tullut olennainen kanava rekrytoida ja kehittää Škoda-brändin näköisiä autoalan ammattilaisia.”

JANI KIVIRANTA
Business Development Manager, Škoda
Helkama-Auto Oy

Ota yhteyttä!

Konsultointi, valmennukset ja tutkimukset