J. Rinta-Jouppi Oy

Liiketoimintatilanne

Rinta-Jouppi Oy on perinteikäs ja pitkän historian omaava suomalainen autoalan yritys, jonka johdossa on jo neljäs Rinta-Joupin sukupolvi. Toiminnan keskeisinä arvoina ovatkin jatkuvuus, joustavuus ja tehokkuus.

Rinta-Joupin Ala-Tikkurilan pisteessä oli aloitettu alkuvuodesta 2019 organisaatiomuutos jälkimarkkinatoimintojen puolella, jossa huoltoneuvojien työnkuvaa laajennettiin ja heidän vastuutaan lisättiin. Promira tuli yhdessä Autoalan Keskusliiton kanssa mukaan jälkimarkkinatoimintojen kehitykseen toukokuussa 2019, jolloin aloitettiin yhteinen kehityshanke.

Asiakas: J. Rinta-Jouppi Oy

Mitä teimme: Konsultointi, valmennukset ja tutkimukset

Johtamisen navigaattori toteutusmallina

Hankkeen keskeisinä asioina oli mitata ja kehittää johtamisen navigaattorin kautta J. Rinta-Jouppi Ala-Tikkurilan jälkimarkkinoinnin: HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYTTÄ –ASIAKASTYYTYVÄISYYTTÄ -KANNATTAVUUTTA. 

Henkilöstötyytyväisyysmittaus toteutettiin säännöllisesti työilmapiirin pulssikyselyllä. Lisäksi jälkimarkkinointipuolen vastuuhenkilöille toteutettiin henkilökohtainen toimintatapa-analyysi erityisesti kommunikoinnin ja tiimityön kehittämisen näkökulmasta. Myös avainhenkilöiden keskinäisiä rooleja/vastuita käytiin läpi ja luotiin selkeämpi malli uuteen tilanteeseen.

Toimipisteen oman asiakastyytyväisyysmittauksen lisäksi kehityshankkeen aikana toteutettiin Promiran toimesta kaksi mystery shop -tutkimusta, jossa selvitettiin asiakaskokemusta niin Ala-Tikkurilan toimipisteen kuin myös saman markkina-alueen kilpailijoiden osalta. Hankkeen aikana kehitettiin mallia asiakastyytyväisyysmittauksen laajentamiselle ja kehittämiselle.

Toiminnan kannattavuus oli kolmas osa navigaattoria ja tämän tiimoilta jälkimarkkinoinnin johdolle ja henkilökunnalle järjestettiin kehitys- ja valmennustilaisuuksia. Keskeisinä mittareina olivat tehokkuus, tuottavuus ja käyttöaste. Näiden osalta tehtiin yhteisiä toimintamalleja prosessien kehittämiseksi ja yhteisiä päätöksiä niiden jalkauttamiseksi arjen tekemiseen.

Mitattava vaikuttavuus

Kehityshanke kesti kuusi (6) kuukautta ja tuloksia seurattiin säännöllisesti ohjausryhmässä, joka kokoontui tänä aikana seitsemän (7) kertaa. Toiminta kehittyi kaikilla kolmella mittarilla. Tyytyväinen henkilöstö näkyy asiakastyössä ja hyvä asiakaskokemus luo pohjaa toiminnan kannattavuudelle. Asiakastyytyväisyyden suositteluindeksi (NPS) oli hankkeen lopuksi yli 79, mikä on erittäin korkea tulos. Kannattavuuden mittareilla jälkimarkkinoinnin tehokkuus oli lähes 100 %, käyttöaste 97 % ja tuottavuus läheni 100 %:a.

Lokakuussa 2019 toimipisteessä tehtiin kaikkien aikojen paras työmyynti ja varaosakate.

Yhteistyö on jatkunut myös tämän hankkeen jälkeen.

”Kaiken kehittämisen lähtökohtana on henkilöstön hyvinvointi ja henkilöstön sitouttaminen mukaan muutokseen. Navigaattori oli mallina hyvällä tavalla erittäin suoraviivainen ja siinä mitattavat asiat olivat selkeitä, jolloin yhteiset tavoitteet oli helppo viestiä henkilöstölle. Tämä loi edellytykset sille, että saimme yhdessä nopealla aikataululla merkittäviä muutoksia aikaan liiketoimintaamme.

Kehityshanke oli alusta asti hyvin suunniteltu ja meillä oli koko ajan selkeä kuva siitä, miten hankkeessa edetään. Yhteistyö oli helppoa ja mutkatonta koko hankkeen ajan.”

Jarmo Pääkkönen
Paikallisjohtaja
J. Rinta-Jouppi Oy,
Helsinki Ala-Tikkurila

Ota yhteyttä!

Konsultointi, valmennukset ja tutkimukset

Peter Åhman

0500 527001

Promira Group

Laaksolahdentie 41

02730 Espoo

Finland